Πίσω σε Έργα

Øresund (Sweden-Denmark) Interconnection

Hellenic Cables-Øresund (Sweden-Denmark) Interconnection

Ανάθεση

 Σχεδιασμός, κατασκευή και προμήθεια υποβρύχιων τριπολικών και μονοπολικών καλωδίων υψηλής τάσης 150 kVκαι 132 kVαντίστοιχα, εργασίες επίβλεψης και εκτέλεση εργασιών τερματισμού καλωδίων

Βασικά Στοιχεία

Πελάτης
Energinet
Τοποθεσία Έργου
Σουηδία-Δανία
Μήκος Υποβρυχίου Καλωδίου
16 χλμ.
Ολοκληρώθηκε
2017
Τύπος Καλωδίου
150 kV and 132 kV
Hellenic Cables-Øresund (Sweden-Denmark) Interconnection

Περιγραφή

Η δανέζικη εταιρία Energinet διαχειρίστρια συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανέθεσε στη Hellenic Cables δύο συμβάσεις για τον σχεδιασμό και την προμήθεια υποβρύχιων και χερσαίων καλωδίων υψηλής τάσης και την προμήθεια και εγκατάσταση σχετικών εξαρτημάτων για τη διασύνδεση των υποσταθμών «Teglstrupgård» στη Δανία και «Laröd» στη Σουηδία, καθώς και μία τρίτη σύμβαση για τον σχεδιασμό και την προμήθεια χερσαίων καλωδίων υψηλής τάσης για την αντικατάσταση της παλαιάς εναέριας γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των υποσταθμών «Ejby» και «Vejleå» στη Δανία.

Τεχνική Περιγραφή

Τα ανωτέρω μονοπολικά και σύνθετα τριπολικά άοπλα υποβρύχια καλώδια με μόνωση XLPE τάσης 132 kV και 150 kVαντίστοιχα, θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Κορίνθου, ενώ τα μονοπολικά χερσαία καλώδια υψηλής τάσης 150 kVκαι 132 kVθα παραχθούν στο εργοστάσιό της Θήβας. Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2017.

 

Hellenic Cables-Øresund (Sweden-Denmark) Interconnection
Submarine Cables