Που βρικόμαστε
Κεντρικά Γραφεία
Εργοστασιακές Μονάδες
Υποστηρικτικές Μονάδες
Σημεία Πωλήσεων
Αναφορά Καταγγελιών
Για να αναφέρετε μία ανησυχία ή υποψία για ένα ζήτημα που σχετίζεται με την Εταιρεία μας και το οποίο δεν ευθυγραμμίζεται με τις Επιχειρηματικές Πρακτικές μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Αναφορά καταγγελιών/Integrity Hotline. Αν επιθυμείτε, υποβάλλοντας την καταγγελία σας μπορείτε να διατηρήσετε ανωνυμία.
Η.Π.Α.
Ιταλία
Γαλλία
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ελλάδα
Ρουμανία
Hellenic Cables-
Hellenic Cables America Co.
CPW America Co.

750 Town and Country
Blvd Ste 675
Houston, TX 77024
T.: +1 (281) 752-7333 

Alurame S.p.A.
Milano, Italy

Via A. Stradivari 10
20 131 Milano

Genecos S.A.
Paris, France

1 rue Francois Jacob
92500, Rueil Malmaison

Tepro Metal Vertriebs GmbH
Hurth, Germany

Ursulastrasse 33-41
D-50354, Hurth

Hellenic Cables-
Metal Agencies
Surrey KT14 7DU, United Kingdom

Suite 4, Cobb House, 2-4
Oyster Lane, Byfleet
Surrey, KT14 7DU

Hellenic Cables-
Εργοστάσιο Mειγμάτων
Οινόφυτα

59ο χλμ Ν.Ε.Ο Αθηνών -Λαμίας
320 11 Οινόφυτα

Ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα: 24.000 τόννοι

Το εργοστάσιο μειγμάτων στα Οινόφυτα είναι η υποστηρικτική εγκατάσταση της Hellenic Cables για την παραγωγή πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων και εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 21.262 m2, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων επιφάνειας 9.216 m2. Ένα τελευταίας τεχνολογίας, προηγμένο εργαστήριο πολυμερών είναι μέρος του εργοστασίου και διεξάγει αναλύσεις πολυμερών και εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις με έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο.
Εργοστάσιο προϊόντων συσκευασίας από ξύλο, Lesco – PLTd
Blagoevgrad, Βουλγαρία

Blagoevgrad, 2709 Belo Pole

Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: 16.500 τόνοι προϊόντων συσκευασίας από ξύλο.

Το ιδιόκτητο εργοστάσιο της Lesco O.o.d. είναι μια σύγχρονη εγκατάσταση ξυλείας που ιδρύθηκε το 1998 και βρίσκεται στην πόλη Blagoevgrad της Βουλγαρίας. Δραστηριοποιείται κατ'αποκλειστικότητα στην παραγωγή προϊόντων συσκευασίας από ξύλο (πέλματα, στροφεία, παλέτες, κιβώτια συσκευασίας) για την περιτύλιξη διαφόρων καλωδίων.
Hellenic Cables-
Εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων
Κόρινθος

201 00 Σουσάκι Κορίνθου

Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: 50.000 τόνοι καλωδίων

Το ιδιόκτητο εργοστάσιο της Fulgor βρίσκεται στο Σουσάκι Κορινθίας σε οικόπεδο επιφάνειας 210.732 m2, το οποίο περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 97.957 m2 (περιλαμβάνονται χυτήρια χαλκού και αλουμινίου).
Μετά την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος την τελευταία δεκαετία, η μονάδα πλέον συγκαταλέγεται στα πιο προηγμένα εργοστάσια στον κόσμο για τα υποβρύχια καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Στα πολλά μοναδικά πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται η καθετοποίηση μέσω της ενδοεταιρικής παραγωγής σύρματος χαλκού και αλουμινίου, η παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων έως 500kV σε πολύ μεγάλα συνεχή μήκη, η άμεση φόρτωση των προϊόντων σε πλοία πόντισης καλωδίων, στο ιδιόκτητο λιμάνι της μονάδας που είναι προσπελάσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μεταξύ των μεγαλύτερων στον κόσμο ως προς την αποθηκευτική ικανότητα. Τα τελευταία χρόνια δόθηκε έμφαση στην ολοκλήρωση των επενδύσεων στην παραγωγή inter-array καλωδίων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα υπεράκτια αιολικά πάρκα να παράγουν επαρκή και σταθερή ενέργεια.
Hellenic Cables-
Εργοστάσιο καλωδίων ενέργειας και οπτικών ινών
Θήβα

69ο χλμ. Π.Ε.Ο Αθηνών-Θηβών
322 00 Θήβα

Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: 60.000 τόνοι

Η Hellenic Cables έχει ιδιόκτητο εργοστάσιο στη Θήβα, το οποίο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 175.082 m2, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών
εγκαταστάσεων επιφάνειας 53.237 m2. Ειδικεύεται στην παραγωγή χερσαίων καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.
Hellenic Cables-
Εργοστάσιο καλωδίων ισχύος και τηλεπικοινωνιών, Icme Ecab S.A.
Βουκουρέστι

42, Drumul intre Tarlale Str.
3rd sector, 032982
Bucharest

Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: 50.000 τόνοι

Το ιδιόκτητο εργοστάσιο της Icme Ecab βρίσκεται στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 267.789 m2 συμπεριλαμβανομένων κτιρίων 102.138 m2. Παράγει ευρύ φάσμα χερσαίων καλωδίων ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και άλλα καλώδια ειδικών προδιαγραφών.
Hellenic Cables-
Hellenic Cables S.A., Κεντρικά Γραφεία
Ελλάδα, Μαρούσι

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 151 25