Η Hellenic Cables παρέχει ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων που εκτείνονται από τον σχεδιασμό, έως την εκπαίδευση του προσωπικού και τις τελικές δοκιμές σε έργα υψηλών απαιτήσεων.
Οι ολοκληρωμένες λύσεις περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις καλωδίων, εφαρμογές προσαρμοσμένες στον πελάτη για τη βέλτιστη εφαρμογή των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων.

Επιπλέον η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες εποπτείας, τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την εγκατάσταση, υπηρεσίες μεταφορών και αποθήκευσης, εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών είτε μέσω του προσωπικού της Hellenic Cables είτε μέσω καταξιωμένων συμβουλευτικών εταιρειών και τεχνικών συμβούλων όπως και παροχή εφεδρικών υλικών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της κάθε σχεδιασμένης διασύνδεσης.

Hellenic Cables-Τηλεπικοινωνίες

Σχεδιασμός, Κατασκευή Καλωδίου & Εξαρτήματα:

 • Έρευνα, σχεδιασμός και επιλογή της βέλτιστης διαδρομής του καλωδίου
 •  Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση του καλωδιακού συστήματος
 • Κατασκευή καλωδίων άριστης ποιότητας
 • Δοκιμές συστήματος
 • Προμήθεια των απαιτούμενων εξαρτημάτων

Μεταφορά, Εγκατάσταση & Σύνδεση:

 • Μεταφορά και εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης, ταφής και προστασίας)
 • Εργασίες πολιτικού μηχανικού
 • Εργασίες σύνδεσης & τερματισμών

Δοκιμές Παράδοσης & Διαχείριση του Έργου:

 • Δοκιμές παράδοσης
 • Εκτέλεση του έργου
 •  Διαχείριση του έργου σύμφωνα με το ISO 21500:2012 Standard

Downloads

Subsea Cable Systems
Hellenic Cables-Τηλεπικοινωνίες
Ανακαλύψτε

Έργα

Εδώ θα βρείτε όλα τα έργα μας με το "κλειδί στο χέρι", για υπεράκτια αιολικά πάρκα, διασυνδέσεις νησιών καθώς και έργα μεταφοράς και διανομής ενέργειας ανά τον κόσμο!