Η Hellenic Cables κατασκευάζει μια μεγάλη γκάμα καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης για την διανομή του ρεύματος σύμφωνα με διάφορα εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα, καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις-προδιαγραφές του πελάτη.

 

Τα καλώδια Χαμηλής Τάσης κατασκευάζονται από συμπαγείς ή πολύκλωνους αγωγούς χαλκού ή αλουμινίου, και εύκαμπτους (γυμνούς ή επικασσιτερωμένους) αγωγούς χαλκού.

Το δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), πολυβινιλοχλωρίδο (PVC), το ειδικό υλικό χαμηλής εκπομπής καπνού και αλογόνων (LSF/LSOH) και τα ελαστομερή μείγματα αποτελούν τα κύρια μείγματα μόνωσης και μανδυών για τα καλώδια αυτού του τύπου.

Τα καλώδια Μέσης Τάσης κατασκευάζονται με αγωγούς από χαλκό ή αλουμίνιο και μόνωση είτε από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), ή ελαστομερή (EPR) ή εμποτισμένου χάρτου.

Μπορούν επίσης να διατεθούν καλώδια για ειδικές εφαρμογές, ελεύθερα αλογόνων, βραδύκαυστα, πυράντοχα και χαμηλής εκπομπής καπνού.

Hellenic Cables-Τηλεπικοινωνίες

Σχετικά Προϊόντα:

  • Καλώδια μέσης τάσης, με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), ή ελαστομερή (EPR) ή εμποτισμένου χάρτου.
  • Καλώδια χαμηλής τάσης, με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), ή ελαστομερή (EPR)

Downloads

Finnish and Baltic Market Cables
Oil and Gas Cables
Swedish Market
Hellenic Cables-Τηλεπικοινωνίες
Ανακαλύψτε

Έργα

Ανακαλύψτε τα έργα μας με το "κλειδί στο χέρι" για υπεράκτια αιολικά πάρκα, διασυνδέσεις νησιών καθώς και έργα μεταφοράς και διανομής ενέργειας ανά τον κόσμο!