Η Hellenic Cables κατασκευάζει καλώδια Υψηλής Τάσης από το 1970. Συγκεκριμένα, από το 1970 έως το 1996 η Εταιρεία κατασκεύαζε καλώδια Υψηλής Τάσης με μόνωση χάρτου. Από το 1996 και μετά κατασκευάζει καλώδια Υψηλής Τάσης με μόνωση δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (XLPE). Το 2008 η Hellenic Cables απέκτησε τη δυνατότητα να παράγει καλώδια Υπερυψηλής Τάσης με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE) ονομαστικής τάσης μέχρι 500kV.

 

Οι συνεχείς επενδύσεις για την κατασκευή των καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης συνεχούς (DC) και εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος, των εγκαταστάσεων δοκιμών, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του τεχνικού προσωπικού αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι η Hellenic Cables παραδίδει με συνέπεια αξιόπιστα προϊόντα κορυφαίας τεχνολογίας.
Τα προϊόντα μας μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με διάφορα εθνικά ή και διεθνή πρότυπα καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του πελάτη.

Hellenic Cables-Τηλεπικοινωνίες

Σχετικά Προϊόντα:

  • Καλώδια Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) έως 400 kV, με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE)
  • Καλώδια Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης συνεχούς ρεύματος (DC) έως 525 kV, με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE)

 

Downloads

High -Extra High Voltage Cables
Subsea Cable Systems
Hellenic Cables-Τηλεπικοινωνίες
Ανακαλύψτε

Έργα

Ανακαλύψτε τα έργα μας με το "κλειδί στο χέρι" για υπεράκτια αιολικά πάρκα, διασυνδέσεις νησιών καθώς και έργα μεταφοράς και διανομής ενέργειας ανά τον κόσμο!