Συμμετοχές

Hellenic Cables-EUROPACABLE

EUROPACABLE

Περήφανο μέλος της Europacable
Η φωνή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καλωδίων

Η Hellenic Cables είναι περήφανo μέλος της Europacable, μιας ευρωπαϊκής ένωσης με έδρα τις Βρυξέλλες, μέλη της οποίας είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί καλωδίων παγκοσμίως καθώς και εξαιρετικά εξειδικευμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον κλάδο των καλωδίων. Η Europacable λειτουργεί ως η φωνή των ευρωπαίων κατασκευαστών καλωδίων στην Ευρώπη και η Hellenic Cables υποστηρίζει ενεργά την ατζέντα και τις πρωτοβουλίες της.

Αυτό υποδηλώνει την πρωτοποριακή μας θέση στον κλάδο και μιας υπεύθυνης και βιώσιμης εταιρείας κατασκευής καλωδίων. Ως εκ τούτου, έχουμε υπογράψει τον Χάρτη του Europacable Industry Charter, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσπαθούμε τα μέγιστα για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη όλο και πιο αξιόπιστων, ασφαλών και αξιόπιστων καλωδίων. Επιπλέον, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να παρέχουμε έναν ασφαλή χώρο εργασίας και να λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον.

Προσπαθούμε συνεχώς να θέτουμε τα υψηλότερα πρότυπα στον κλάδο, προσφέροντας αξία ζωής όχι μόνο στην ποιότητα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας, αλλά και μέσω της συνολικής εταιρικής μας ευθύνης, υποστηρίζοντας τη συναίνεση του κλάδου πίσω από τον Καταστατικό Χάρτη της Europacable. Αυτή μας η ενέργεια αποτελεί μια σημαντική κίνηση για την υπεράσπιση και την προώθηση των συμφερόντων των πελατών μας, της παγκόσμιας κοινότητας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα
Hellenic Cables-IEEE

IEEE

Η επιχειρηματική ένωση, Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ) είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως που προωθεί τις τεχνολογικές καινοτομίες για την ανθρωπότητα. Το Ινστιτούτο και τα μέλη του στοχεύουν να εμπνεύσουν την παγκόσμια κοινότητα μέσω δημοσιεύσεων επιστημονικών άρθρων, συμμετοχής σε συνέδρια, τεχνολογικών προτύπων και επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Περισσότερα
Hellenic Cables-CIGRE

CIGRE

Το διεθνές συμβούλιο, Conseil International des Grands Réseaux Electriques (CIGRE) ιδρύθηκε το 1921. Το CIGRE προωθεί τη συνεργασία μεταξύ ειδικών από όλο τον κόσμο, την ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσεων, την επικοινωνία των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Επίσης, στόχος του CIGRE είναι η επικοινωνία των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής σε θέματα δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερα
Hellenic Cables-Business Network for Offshore Wind

BUSINESS NETWORK FOR OFFSHORE WIND

Το International Offshore Wind Partnering Forum (IPF) είναι το κορυφαίο συνέδριο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Αμερική. Το IPF που φιλοξενείται από το Business Network for Offshore Wind, συνδέει παγκόσμιους ηγέτες και επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης και παρέχει τις πιο έγκαιρες και σχετικές ενημερώσεις στον κλάδο, από την τεχνολογία και την πολιτική μέχρι την ασφάλεια και την τοποθεσία.

 

Περισσότερα
Hellenic Cables-WindEurope

WINDEUROPE

Η WindEurope είναι η ένωση για την αιολική ενέργεια στην Ευρώπη. Αντιπροσωπεύει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας: επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας/προγραμματιστές, κατασκευαστές, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα. Στα μέλη της περιλαμβάνονται επίσης οι εθνικές ενώσεις αιολικής ενέργειας όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Περισσσότερα
Hellenic Cables-SEV

SEV

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΕΒ) στοχεύει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού εθνικού κεφαλαίου στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χρηματοοικονομικό ανταγωνισμό. Επίσης, ο ΣΕΒ είναι μέλος της Ένωσης Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Ομοσπονδιών Ευρώπης (Business Europe), του κορυφαίου ανεξάρτητου οργανισμού που εκπροσωπεί ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Περισσότερα