Προς ένα Βιώσιμο Μέλλον

Οι παγκόσμιες τάσεις σηματοδοτούν το έναυσμα για έναν νέο μετασχηματισμό. Ένα μετασχηματισμό που στηρίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και οδηγεί σε ένα νέο μοντέλο οικονομίας.

 

 

Hellenic Cables-Προς ένα Βιώσιμο Μέλλον

Παγκόσμιες τάσεις, οι στρατηγικές δυνάμεις που διαμορφώνουν το μέλλον μας

Κλιματική αλλαγή και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (κυκλική οικονομία)
Τεχνολογικά επιτεύγματα και ψηφιακός μετασχηματισμός
Ταχεία αστικοποίηση και βιώσιμες / έξυπνες πόλεις

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς, με τη ραγδαία πρόοδο τόσο της τεχνολογίας όσο και των μεταφορών, παρατηρούμε σήμερα μια παγκοσμιοποίηση των αγορών, όπου οι επιχειρήσεις αποκτούν ολοένα και περισσότερο παγκόσμιο χαρακτήρα. Εκτός από τις νέες προκλήσεις και τις παγκόσμιες μεγατάσεις, η σκόπιμη επέκταση έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, υποψήφιους πελάτες, καθώς και οικονομικές ευκαιρίες.

Από την άλλη πλευρά, οι δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές, που συνδέονται άμεσα με τη χωρική κατανομή και την αστικοποίηση του πληθυσμού, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και στην εξάντληση των φυσικών πόρων. Ο ταχύτατος ρυθμός αστικοποίησης του πληθυσμού έχει οδηγήσει σε πολλά προβλήματα, όπως η υψηλή κατανάλωση ενέργειας, οι εκπομπές άνθρακα, η ρύπανση, η κοινωνική ανισότητα και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ένας μεγάλος κατάλογος προκλήσεων που περιλαμβάνονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030, η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανάπτυξη πιο έξυπνων και πιο βιώσιμων πόλεων.

Αυτές οι παγκόσμιες μεγατάσεις, έχουν αποτελέσει έναυσμα για έναν νέο παγκόσμιο μετασχηματισμό. Ένας μετασχηματισμός που στηρίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και οδηγεί σε ένα νέο μοντέλο οικονομίας. Η οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην αποτελεσματική διαχείριση όλων των παγκόσμιων ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Με γνώμονα την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η Ευρωπαϊκή κοινότητα εστιάζει στην επέκταση και στην αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών και τη δημιουργία «έξυπνων δικτύων» με αυξημένη αξιοπιστία, μειωμένο λειτουργικό κόστος και χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπίου, έως το 2050, καθίσταται προτεραιότητα των κοινωνιών και των επιχειρήσεων παγκοσμίως, καθώς αποτελεί θεμελιώδη άξονα του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Hellenic Cables-Προς ένα Βιώσιμο Μέλλον-00

Η Hellenic Cables ευθυγραμμίζεται με τις παγκόσμιες μεγατάσεις

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Hellenic Cables προωθεί μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Προτεραιότητά μας αποτελεί η ανάπτυξη νέων, φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων που είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις νέες οδηγίες και τη νομοθεσία, με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε έργου.

Σχεδιασμός νέων προϊόντων που ενισχύουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας

Σχεδιασμός και παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη. Έμφαση δίνεται επίσης στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στην παραγωγή μας, στην επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών μεταφοράς καλωδίων, στον σχεδιασμό ανακυκλώσιμων καλωδίων, ενισχύοντας τα προϊόντα που είναι συμβατά με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Υποστήριξη των τεχνολογικών εξελίξεων

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός χρησιμοποιεί διάφορες ψηφιακές τεχνολογίες για τη μεταμόρφωση ενός επιχειρηματικού μοντέλου, τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων και την εξερεύνηση νέων τρόπων για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας υποστηρίζει όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες:

  • Καλωδιακές λύσεις FTTH (Fibre to the home)
  • Σύνθετα καλώδια ισχύος/οπτικών ινών
  • Καλώδια τηλεπικοινωνιών χαλκού και οπτικών ινών
  • Καλώδια μεταφοράς δεδομένων

Ταχεία αστικοίηση & βιώσιμες/έξυπνες πόλεις

Οι προκλήσεις της ταχείας αστικοποίησης που αντιμετωπίζουν οι έξυπνες πόλεις είναι πολυάριθμες, με μεγαλύτερη την επίτευξη μιας τηλεπικοινωνιακής υποδομής που να είναι σταθερή, ασφαλής, αξιόπιστη και με διαλειτουργικότητα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποστήριξη σε μεγάλη κλίμακα.
Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας συνδέεται άμεσα με τις καινοτομίες σε τεχνολογίες όπως το IoT, η τεχνητή νοημοσύνη, η δικτύωση και το 5G. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα, όπως η αστική κινητικότητα και ο κορεσμός των πόλεων, καθώς και η ασφάλεια, η διαφάνεια, η συμπεριληπτικότητα και η ενεργειακή απόδοση, μεταξύ πολλών άλλων.