Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κλάδο και έχουμε υποστηρίξει παγκόσμια μεγάλα έργα υποδομής. Ως εκ τούτου, διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στην αγορά υποδομών σε παγκόσμια βάση. Τα προϊόντα μας μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με διάφορα εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του πελάτη.

Hellenic Cables-Τηλεπικοινωνίες

Κατασκευές και Υποδομές:

Η Hellenic Cables παρέχει μια ευρεία γκάμα καλωδίων ισχύος, τηλεπικοινωνιών, μεταφοράς δεδομένων, τα οποία είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε κατοικίες, βιομηχανικά κτήρια, γραφεία και έργα υποδομής όπως:

 • Αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι
 • Γέφυρες
 • Σήραγγες
 • Στάδια
 • Αεροδρόμια
 • Λιμάνια

Η γκάμα των προϊόντων για εγκαταστάσεις συμπληρώνεται από πυράντοχα και βραδύκαυστα καλώδια με χαμηλή εκπομπή καπνών, μηδενική εκπομπή αλογόνων, που είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις με αυξημένες απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Βιομηχανία:

 Η Hellenic Cables κατασκευάζει μια ποικιλία καλωδίων κατάλληλα για μια μεγάλη γκάμα αγορών που σχετίζονται με βιομηχανικές εφαρμογές, όπως:

 • Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
 • Παραγωγή ενέργειας
 • Καλώδια μέτρησης και ελέγχου
 • Καλώδια δεδομένων
 • Καλώδια οπτικών ινών
 • Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Υποσταθμοί

Σιδηροδρομικές Γραμμές και Μετρό:

Η Hellenic Cables προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα καλωδίων τα οποία είναι ελεύθερα αλογόνων για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και ειδικά καλώδια Χαμηλής και Μέσης Τάσης με διάφορες εφαρμογές για εγκαταστάσεις σε μετρό και σήραγγες, καθώς και σε διάφορες άλλες εφαρμογές όπως:

 • Καλώδια για μεταφορά ενέργειας σε μεγάλα δίκτυα
 • Καλώδια σηματοδότησης, οπτικών ινών, καλώδια δικτύων για μεταφορά δεδομένων

Ορυχεία και Σήραγγες:

Η Hellenic Cables προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα καλωδίων βραδύκαυστων και πυράντοχων, με χαμηλή εκπομπή καπνών και μηδενική εκπομπή αλογόνων, καθώς και ειδικά εύκαμπτα καλώδια με αντοχή σε υψηλά φορτία εφελκυσμού και κάμψης για εγκαταστάσεις σε ορυχεία και σήραγγες.

Ειδικά καλώδια κατάλληλα για μηχανήματα ορυχείων, καθώς και τυμπανοκαλώδια συμπεριλαμβάνονται επίσης στην γκάμα των προϊόντων μας.

Ναυτιλία και Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις:

Η Hellenic Cables κατασκευάζει καλώδια ενέργειας, σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών τα οποία είναι κατάλληλα για:

 • Πλοία
 • Πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης
 • Υπεράκτιες πλατφόρμες

Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου:

Η Hellenic Cables προσφέρει καλώδια για τη βιομηχανία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς και διάφορες άλλες εφαρμογές, που συμπεριλαμβάνουν:

 • Υποβρύχια καλώδια για τη σύνδεση χερσαίων εγκαταστάσεων με υπεράκτιες εγκαταστάσεις, καθώς και τη διασύνδεση υπεράκτιων εγκαταστάσεων αναμεταξύ τους
 • Διυλιστήρια
 • Ειδικά καλώδια (ESP) για αντλίες σε εγκαταστάσεις γεωτρήσεων πετρελαίου
 • Καλώδια μέτρησης, ελέγχου και τηλεπικοινωνιών
 • Πετροχημικές εγκαταστάσεις

Καλώδια με αντοχή σε υδρογονάνθρακες, τα οποία είναι βραδύκαυστα και πυράντοχα με χαμηλή εκπομπή καπνών και μηδενική εκπομπή αλογόνων, καθώς και καλώδια ανθεκτικά στη λάσπη (mud resistant) συμπληρώνουν τη γκάμα των προϊόντων για εγκαταστάσεις με αυξημένες απαιτήσεις.

Σχετικά Προϊόντα:

• Καλώδια κτηριακών εγκαταστάσεων
• Καλώδια ελέγχου και αυτοματισμών
• Καλώδια σηματοδότησης & Pilot καλώδια
• Τηλεπικοινωνιακά καλώδια

 

Downloads

Αναλυτικός Κατάλογος Καλωδίων
Κατάλογος Καλωδίων Ισχύος
Oil and Gas Industry Cables
Low Smoke and Fume Cables
Wires and Cables
Railway Signaling Cables
Hellenic Cables-Τηλεπικοινωνίες
Ανακαλύψτε

Έργα

Ανακαλύψτε τα έργα μας με το "κλειδί στο χέρι" για υπεράκτια αιολικά πάρκα, διασυνδέσεις νησιών καθώς και έργα μεταφοράς και διανομής ενέργειας ανά τον κόσμο!