Ο Οργανισμός μας

Οργανωτική Δομή

Cenergy Holdings S.A.

Η Εταιρεία Cenergy Holdings  αποτελεί θυγατρική της Viohalco και περιλαμβάνει την Hellenic Cables, που αποτελεί το τμήμα καλωδίων της και τη Σωληνουργεία Κορίνθου, το τμήμα σωλήνων αντίστοιχα. 

 

Σημείωσεις

*Ενοποιούνται ως επενδύσεις που λογίζονται σε ίδια κεφάλαια

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει μόνο τα σημαντικά στοιχεία του Ομίλου Cenergy Holdings

Διοικητικό Συμβούλιο

Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. απαρτίζεται από εννέα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μπατσόλας

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Λάϊος

Άλλα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Διακογιάννης

Αλέξης Αλεξίου

Ιωάννης Σταυρόπουλος

Γεώργιος Πασσάς

Χρήστος Σιαπέρας

Σπυρίδων Μαρτίνης

Fulgor Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Fulgor Α.Ε. απαρτίζεται από επτά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μπατσόλας

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Πασσάς

Άλλα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Αλέξης Αλεξίου

Ιωάννης Θεωνάς

Ευάγγελος Πιπέρης

Νικόλαος Βροντίσης

Ευάγγελος Βενιέρης

Icme Ecab S.A.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Icme Ecab S.A. απαρτίζεται από εννέα μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και εκ των οποίων τα οκτώ είναι μη εκτελεστικά μέλη.
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Λάϊος

Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Νικολαϊδης

Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

Eusebiu Muthi

Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Dr. Rudolf Johann Wiedenmann

Αλέξιος Αλεξίου

George Darie

Πέτρος Μίχας

Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος

Ιωάννης Μπατσόλας

Μαρία Καπετανάκη

Ευάγγελος Βενιέρης

Οργανωτική Δομή

Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
[Onshore]-Οργανωτική Δομή
Fulgor Α.Ε.
[Offshore]-Οργανωτική Δομή
Icme Ecab S.A.
Οργανωτική Δομή