Πίσω σε Έργα

Bell Island (Canada) Interconnection

Hellenic Cables-Bell Island (Canada) Interconnection

Ανάθεση

Το έργο «με το κλειδί στο χέρι» περιλαμβάνει έρευνα διαδρομής καλωδίων, την εγκατάσταση των υποβρυχίων καλωδίων μήκους 5,6 χλμ έκαστο, την προστασία τους στην ακτή και στον πυθμένα της θάλασσας, την προμήθεια εφεδρικού μήκους καλωδίου για λόγους συντήρησης, τα έργα τερματισμού, τις τελικές δοκιμές και δοκιμές παράδοσης και ακόμη την προμήθεια ακροκιβωτίων και συνδέσμων επισκευής.

Πελάτης
Newfoundland Power Inc.
Τοποθεσία Έργου
Καναδάς
Μήκος Υποβρυχίου Καλωδίου
5.6 χλμ.
Ολοκληρώθηκε
2014
Τύπος Καλωδίου
25 kV
Hellenic Cables-Bell Island (Canada) Interconnection

Περιγραφή

Η νήσος Bell Island βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη χερσόνησο Avalon στην ανατολική ακτή του νησιού Newfoundland. Πριν από την ολοκλήρωση του έργου, το Bell Island ηλεκτροδοτήθηκε μέσω τεσσάρων υποβρυχίων καλωδίων μονού αγωγού που καταλήγουν στο Broad Cove στη χερσόνησο Avalon της Νέας Γης και καταλήγουν σε τερματικούς σταθμούς στην περιοχή γνωστή ως Old Dominion Pier στο Bell Island.

Τεχνική Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση δυο υποβρυχίων τριπολικών οπλισμένων καλωδίων διατομής αγωγού 300 mm2 χαλκού/ 14.4/ 25 kV με μόνωση δικτυωμένου πολυαιθυλενίου και μανδύα μολύβδου, με σκοπό την διασύνδεση της νήσου Bell Island της επαρχίας Newfoundland and Labrador με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Το έργο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2014.

Hellenic Cables-Bell Island (Canada) Interconnection
Submarine Cables