Πίσω σε Έργα

Trianel Borkum & Borkum Riffgrund II Wind Farms

Hellenic Cables-Trianel Borkum & Borkum Riffgrund II Wind Farms

Ανάθεση

Εκτέλεση δύο έργων «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey projects) για τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και υποθαλάσσια προστασία υποβρύχιων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη σύνδεση των υποσταθμών των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Borkum Riffgrund II και Trianel Borkum στη Βόρεια Θάλασσα.

Βασικά Στοιχεία

Πελάτης
Tennet
Τοποθεσία Έργου
Γερμανία
Συνολικό Μήκος Καλωδίου
22,7 χλμ.
Ολοκληρώθηκε
2018
Τύπος Καλωδίου
155 kV HVAC
Βάθος
50 μ.

Περιγραφή

Η παραγωγή ενέργειας των γερμανικών αιολικών πάρκων Borkum Riffgrund και Trianel Borkum έπρεπε να ενσωματωθεί στο γερμανικό δίκτυο. Η Tennet ανέθεσε στη Hellenic Cables την εκτέλεση δύο έργων «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey projects) για τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και υποθαλάσσια προστασία υποβρύχιων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη σύνδεση των υποσταθμών των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Borkum Riffgrund II και Trianel Borkum στη Βόρεια Θάλασσα.

Τεχνική Περιγραφή

Η Hellenic Cables κατασκεύασε τρία συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με υποβρύχια καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος, ονομαστικής τάσης 155 kV, με μόνωση εξωθημένου διασταυρωμένου πολυαιθυλενίου (XLPE) και με ενσωματωμένες δύο οπλισμένες μονάδες οπτικών ινών των 24 ινών έκαστη. Τα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τοποθετήθηκαν σε βάθος 50 μ.  και θάφτηκαν 1,5 μ. κάτω από τον βυθό σε όλη τη διαδρομή.

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2018.

 

Hellenic Cables-Trianel Borkum & Borkum Riffgrund II Wind Farms
Submarine Cables