Οικονομικά Στοιχεία

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε τα σημαντικότερα οικονομικά στοιχεία και τις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις της Hellenic Cables

Οικονομικά Highlights

Έσοδα (εκατ. €)

Έσοδα (εκατ. €)

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA (εκατ. €)

(% ως ποσοστό των εσόδων)

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA (εκατ. €)

Κέρδη προ φόρων (εκατ. €)

Κέρδη προ φόρων (εκατ. €)

Τα οικονομικά highlights αφορούν τον κλάδο καλωδίων της Cenergy Holdings

Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις

ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017