Πίσω σε Έργα

Cyclades A Interconnection

Hellenic Cables-Cyclades A Interconnection

Ανάθεση

Έργο με το κλειδί στο χέρι που αφορούσε τον σχεδιασμό, παραγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση, προστασία, εργασίες τερματισμών και δοκιμές 114 km υποβρυχίου καλωδίου 150 kV. 

Βασικά Στοιχεία

Πελάτης
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)
Τοποθεσία Έργου
Ελλάδα
Μήκος Υποβρυχίου Καλωδίου
114 km
Βάθος
Έως 200m
Τύπος Καλωδίου
150 kV
Ολοκληρώθηκε
2016
Hellenic Cables-Cyclades A Interconnection

Περιγραφή

Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενεργείας θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των Κυκλάδων και θα διασφαλίσει τους καλύτερους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους για τις τοπικές Κοινωνίες, ενώ παράλληλα θα είναι και προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της ελάφρυνσης των δαπανών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Τεχνική Περιγραφή & Εκτέλεση Έργου

Το έργο με το κλειδί στο χέρι αφορούσε την παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εγκατάσταση, προστασία, εκτέλεση εργασιών δοκιμών και θέσεως σε λειτουργία 3 υποβρυχίων καλωδιακών συστημάτων μεταξύ νησιών των Κυκλάδων, στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορούσε τις καλωδιακές διασυνδέσεις των νησιών Σύρου – Τήνου (33km), Σύρου – Μυκόνου (35km) και Σύρου – Πάρου (46 km) με καλώδια υψηλής τάσης 150 kV εναλλασσόμενου ρεύματος, που περιείχαν καλώδιο οπτικών ινών 1×24.

Η κατασκευή των καλωδίων έχει πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής και υπερ-υψηλής τάσης της Hellenic Cables στην Κόρινθο. Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2016.

Hellenic Cables-Cyclades A Interconnection
Submarine Cables