Πίσω σε Έργα

AMV – SMK Interconnection

Hellenic Cables-AMV – SMK Interconnection

Ανάθεση

Η Hellenic Cables είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια και μεταφορά περίπου 11 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων, 145 kV με μόνωση XLPE. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια σχετικών εξαρτημάτων και έργων εποπτείας.

Βασικά Στοιχεία

Πελάτης
Energinet
Τοποθεσία Έργου
Δανία
Μήκος Υποβρυχίου Καλωδίου
11 χλμ.
Τύπος Καλωδίου
2022
Ολοκληρώθηκε
2022
Hellenic Cables-AMV – SMK Interconnection

Βασικά Στοιχεία

H Energinet, Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς της Δανίας, ανέθεσε στην Hellenic Cables, ένα ακόμη συμβόλαιο για την συνολική προμήθεια ενός καλωδιακού συστήματος 145 kV το οποίο θα ενώνει τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Amager Power (AMV) με τον υποσταθμό στο Svanemølle (SMK) της Δανίας. Σύμφωνα με την Energinet το συΗ Hellenic Cables είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια και μεταφορά περίπου 11 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων, 145 kV με μόνωση XLPE. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια σχετικών εξαρτημάτων και έργων εποπτείας.  Το συγκεκριμένο έργο συνεισφέρει σε μια κλιματικά ουδέτερη αλυσίδα εφοδιασμού.

Τεχνική Περιγραφή

Η Hellenic Cables είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια και μεταφορά περίπου 11 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων, 145 kV με μόνωση XLPE. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια σχετικών εξαρτημάτων και έργων εποπτείας.

Τα καλώδια κατασκευάστηκαν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, μίας παγκοσμίου κλάσης εγκατάσταση παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων, υψηλής και υπερυψηλής τάσης για υπεράκτιες εφαρμογές. 

Hellenic Cables-AMV – SMK Interconnection
Submarine Cables