Βαρβάρα Ρίζου, Engineering Manager Offshore Cables 

"Στην Hellenic Cables η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα αποτελούν βασικές αξίες του τρόπου λειτουργίας μας. Αξίες που προάγουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα."

Hellenic Cables-Βαρβάρα Ρίζου, Engineering Manager Offshore Cables