Παναγιώτης Κολιός, Engineering Manager LV/MV 

"Βασικός μου στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του σχεδιασμού των καλωδίων καθώς και η ανάπτυξη νέων. Αυτό επιτυγχάνετε σε συνεργασία με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας. Όραμα μας είναι η δημιουργία ποιοτικών καλωδίων που εναρμονίζονται με τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης."

Hellenic Cables-Παναγιώτης Κολιός, Engineering Manager LV/MV