Πίσω σε Έργα

Seastar Seamade Offshore Wind

Hellenic Cables-Seastar Seamade Offshore Wind

Ανάθεση

Το αντικείμενο εργασίας της κοινοπραξίας Tideway-Hellenic Cables αφορούσε τον σχεδιασμό, την προμήθεια και εγκατάσταση των υποβρυχίων καλωδιακών συστημάτων για την σύνδεση του θαλάσσιου αιολικού πάρκου Seamade με το δίκτυο του Βελγίου.   

Βασικά Στοιχεία

Πελάτης
Seamand NV
Τοποθεσία Έργου
Βέλγιο
Μήκος Υποβρυχίου Καλωδίου
30 χλμ.
Βάθος
50 μ.
Τύπος Καλωδίου
220 kV
Ολοκληρώθηκε
2020
Hellenic Cables-Seastar Seamade Offshore Wind

Περιγραφή

Το  “Seamade” αφορά δύο υπεράκτια έργα στα αιολικά πάρκα Mermaid και Seastar, στο Βέλγικο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας. Τα αιολικά πάρκα βρίσκονται υπό κατασκευή περίπου 50 χλμ. ανοικτά της ακτής του Bελγίου, από την εταιρία Seamade NV, μια κοινοπραξία μεταξύ των εταιριών Otary (70%), Electrabel (17,5%) και Eneco Wind Belgium SA (12,5%). Η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της κοινοπραξίας Seamade NV και της κοινοπραξίας Tideway – Hellenic Cables αφορά στον σχεδιασμό και παραγωγή περίπου 30 χλμ. καλωδίων 220 kV και για τα δύο αιολικά πάρκα, την υποβρύχια εγκατάσταση των καλωδίων και τη διασύνδεση των αιολικών πάρκων με το δίκτυο του Βελγίου.

Τεχνική Περιγραφή & Εκτέλεση Έργου

Η Hellenic Cables κατασκεύασε δύο υποβρύχια καλώδια 220 kV συνολικού μήκους 30 χλμ. που περιείχαν ενωματωμένα καλώδια οπτικών ινών 3×48. Η Hellenic Cables προμήθευσε επίσης τα απαραίτητα εξαρτήματα για την υλοποίηση του έργου και πραγματοποίησε τισ απαραίτητες συνδέσεις, τερματισμούς, δοκιμές και εργασίες έναρξης λειτουργίας.

 

Hellenic Cables-Seastar Seamade Offshore Wind
Submarine Cables