Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Είσοδο στις Εγκαταστάσεις Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.

Η παρούσα ενημέρωση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσω Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης (CCTV) κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις είναι συμπληρωματική στη Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα μας https:Hellenic Cables S.A. Personal Data Privacy Statement - Hellenic Cables (casestudy.gr)

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εφεξής «η Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 2-4), χειρίζεται προσωπικά δεδομένα σας με την είσοδό σας στις εδώ εγκαταστάσεις μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, ώστε να ελέγχει την πρόσβαση σε αυτές, να διατηρήσει την ασφάλεια εξουσιοδοτημένου προσωπικού και επισκεπτών, όπως και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθαυτών.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Δεδομένα εικόνας από σύστημα βιντεοεπιτήρησης – καμερών (CCTV) με την είσοδο και την κυκλοφορία σας στις εγκαταστάσεις, όπως επιτρέπεται από τον νόμο , για έννομα συμφέροντά μας, ήτοι για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία εκτελείται από την Εταιρεία μας και άλλες εταιρείες της Viohalco, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους μας, εφόσον απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των σκοπών ελεγχόμενης προσβασιμότητας και ασφάλειας. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν, ούτε αποστέλλονται στο εξωτερικό ή διατίθενται σε τρίτα μέρη που δεν είναι αναγκαία στη διασφάλιση της παροχής ελεγχόμενης προσβασιμότητας και ασφάλειας.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η πρόθεση της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσουμε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών μας όταν χρησιμοποιούνται.

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα ως ακολούθως: για εικόνες από σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά την είσοδο και την κυκλοφορία σας στις εγκαταστάσεις για όχι περισσότερο από 15 ημέρες, εκτός εάν προκύψει/ διαπιστωθεί συμβάν σε αυτό το διάστημα.

Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή περαιτέρω εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων & Δημιουργία Προφίλ

Δε λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ σας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  1. Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε την χορήγηση αντιγράφου.
  2. Να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους.

Σημειώστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις:

  • Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία μας να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση και κυκλοφορία στις εγκαταστάσεις μας
  • Τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις και να ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ιστοσελίδα : www.dpa.gr
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : contact@dpa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 2106787950 ή εναλλακτικά με email στο privacy@hellenic-cables.com.