Πίσω σε Έργα

St. George Wind Farm

Hellenic Cables-St. George Wind Farm

Ανάθεση

Ανάθεση έργου με το κλειδί στο χέρι, που αφορά τον σχεδιασμό, την μεταφορά και εγκατάσταση 36 χλμ. 150kV υποβρυχίου καλωδίου. 

Βασικά Στοιχεία

Πελάτης
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Τοποθεσία Έργου
Ελλάδα
Συνολικό Μήκος Καλωδίου
36 χλμ.
Ολοκληρώθηκε
2016
Τύπος Καλωδίου
150 kV
Βάθος
Έως 230m

Περιγραφή

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέθεσε το έργο για την καλωδιακή διασύνδεση του αιολικού πάρκου ισχύος 73,2 ΜW πουβρίσκεται στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, στο θαλάσσιο χώρο νότια από το ακρωτήριο Σούνιο.
 
Η επένδυση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ έχει πολλαπλά ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του αιολικού πάρκου αντιστοιχεί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών περισσοτέρων από 40.000 νοικοκυριών ετησίως, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση άνω των 60.000 τόνων πετρελαίου και την αποφυγή άνω των 180.000 τόνων εκπεμπόμενων ρύπων ετησίως.

 

Τεχνική Περιγραφή & Εκτέλεση Έργου

Η Hellenic Cables κατασκέυασε 1 υποβρύχιο export καλώδιο 150kV με μόνωση XLPE που περιείχε ενωματωμένα καλώδια οπτικών ινών 2χ24 και εγκαταστάθηκε σε μέγιστο βάθος 230 μέτρων. Το καλώδιο κατασκευάστηκε στην υπερσύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων που διαθέτει στην Κόρινθο, Ελλάδα.

Η σύμβαση αφορούσε στην προμήθεια 37,4 χλμ υποβρυχίου καλωδίου υψηλής τάσης 150kV, την πόντιση αυτού σε βάθος έως 230 μέτρα, την προστασία του στο θαλάσσιο πυθμένα κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων τερματισμών και συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο υψηλής τάσης στο Λαύριο. 

Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2016.

Hellenic Cables-St. George Wind Farm
Submarine Cables