Πίσω σε Έργα

Douglas North Onshore Project

Hellenic Cables-Douglas North Onshore Project

Ανάθεση

Έργο με το “κλειδί στο χέρι” για την προμήθεια περίπου 10 χλμ. υπογείων καλωδίων 132 kV με μόνωση XLPE μαζί με τα σχετικά εξαρτήματα, καθώς και την εγκατάσταση και τον τελικό έλεγχο.

Βασικά Στοιχεία

Πελάτης
Scottish Power Transmission PLC (“SPT”)
Τοποθεσία Έργου
Σκωτία
Μήκος Χερσαίου Καλωδίου
10 χλμ.
Ολοκληρώθηκε
2021
Τύπος Καλωδίου
132 kV
Hellenic Cables-Douglas North Onshore Project

Περιγραφή

Η SP Transmission PLC (“SPT”), ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέθεσε στην Hellenic Cables την προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων υψηλής τάσης 132 kV, για τη σύνδεση του χερσαίου αιολικού πάρκου Douglas West με το νέο υποσταθμό Douglas North καθώς και τη σύνδεση του χερσαίου αιολικού πάρκου Kennoxhead Extension με τον υποσταθμό Middlemuir Windfarm, μέσω τροποποίησης του ήδη υπάρχοντος υπογείου κυκλώματος 132 kV μεταξύ Coalburn και Middlemuir.

Το υπόγειο καλωδιακό κύκλωμα των 132 kV μεταξύ Coalburn και Middlemuir χρειαζόταν να τροποποιηθεί για να διευκολυνθεί η σύνδεση των δύο νέων αιολικών πάρκων Douglas West (51 MW) και Kennoxhead Extension (60 MW). Οι εργασίες περιελάμβαναν τις τροποποιήσεις του υπάρχοντος κυκλώματος καθώς επίσης και την αναβάθμιση των υπαρχόντων καλωδίων και τον επανασχεδιασμό του συστήματος γείωσης που αφορά τόσο το νέο κύκλωμα μεταξύ Coalburn και Douglas North όσο και το κύκλωμα μεταξύ Douglas North και Middlemuir, ώστε να διασφαλιστεί η σύνδεση με τον υποσταθμό Douglas North 132/33kV.

Τεχνική Περιγραφή

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η Hellenic Cables ανέλαβε την προμήθεια περίπου 10 χλμ. υπογείων καλωδίων 132 kV με μόνωση XLPE μαζί με τα σχετικά εξαρτήματα, καθώς και την εγκατάσταση και τον τελικό έλεγχο με την βοήθεια επιλεγμένων συνεργατών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτή η σύμβαση πιστοποιεί την συνεχή παρουσία και επένδυση της Hellenic Cables στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ήδη διαχειρίζεται τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διάθεσης.

Η κατασκευή των καλωδίων πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της Hellenic Cables στη Θήβα, και ολοκληρώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Με το υψηλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και την τήρηση βέλτιστων πρακτικών εργασίας, το εργοστάσιο μπορεί να παράγει καλώδια υψηλής ποιότητας για την εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη και όχι μόνο.