Ανάθεση μέρους διαγωνισμού για έρευνα και ανάπτυξη της Carbon Trust στην εταιρεία Ελληνικά Καλώδια αναφορικά με το κοινό βιομηχανικό έργο πλωτών ανεμογεννητριών (Floating Wind JIP)

Hellenic Cables-Ανάθεση μέρους διαγωνισμού για έρευνα και ανάπτυξη της Carbon Trust στην εταιρεία Ελληνικά Καλώδια αναφορικά με το κοινό βιομηχανικό έργο πλωτών ανεμογεννητριών (Floating Wind JIP)

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019

Το έργο Floating Wind JIP, υπό την αιγίδα της Carbon Trust, είναι μια πρωτοβουλία συνεργασίας για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) μεταξύ των βιομηχανικών εταίρων EnBW, ENGIE, Eolfi, E.ON, Equinor, innogy, Kyuden Mirai Energy, Ørsted, ScottishPower Renewables, Shell, Vattenfall και Wpd με την υποστήριξη της Κυβέρνησης της Σκωτίας, με στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων εμπορικής κλίμακας.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό την ανάπτυξη δυναμικών καλωδίων υψηλής τάσης για τη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος από αιολικά πάρκα στην ακτή, μία νέα τεχνολογία που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά την εμπορική ανάπτυξη της παραγωγής αιολικής ενέργειας με χρήση πλωτών ανεμογεννητριών. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνικά Καλώδια θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό, τις αρχικές δοκιμές και την ανάπτυξη δυναμικών καλωδίων από 130kV έως 250kV προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποδοτική μετάδοση ισχύος από πλωτές ανεμογεννήτριες στην ακτή.

Η πρώτη φάση του έργου που έχει ανατεθεί στην Ελληνικά Καλώδια θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020.

Η συνεισφορά της Ελληνικά Καλώδια στο πλαίσιο της ως άνω πρωτοβουλίας συνεργασίας θα είναι η παραγωγή υποβρυχίων δυναμικών καλωδίων υψηλής τάσης , τα οποία θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της θυγατρικής της, Fulgor στο Σουσάκι Κορινθίας, όπου η τελευταία διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Σχετικά με την Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables)

Η Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις, όπως υποθαλάσσια καλώδια για έργα αιολικής ενέργειας και διασυνδέσεις, καθώς και έργα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με το κλειδί στο χέρι. Η Hellenic Cables διαθέτει τρία εργοστάσια στην Ελλάδα και ένα στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της θυγατρικής της στην Κόρινθο, όπου οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας καθιστούν δυνατή την παραγωγή και τις δοκιμές σε μεγάλα, συνεχόμενα μήκη των μακρύτερων υποβρύχιων καλωδίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2012 μέχρι σήμερα, η Hellenic Cables έχει υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα αξίας 250 εκ. ευρώ για την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Η Hellenic Cables αντιπροσωπεύει τον κλάδο παραγωγής καλωδίων της Cenergy Holdings SA. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας: www.hellenic-cables.com.